को कारखाना भ्रमण - Jinjing (समूह) कं, लिमिटेड।
  • bghd

कारखाना भ्रमण

फ्लोट लाइनहरू

समतल रेखा (5)
समतल रेखा (2)
समतल रेखा (4)
फ्लोट-लाइनहरू
समतल रेखा (3)
समतल रेखा (1)

कोटिंग लाइनहरू

कोटिंग उत्पादन लाइन (5)
कोटिंग उत्पादन लाइन (2)
कोटिंग उत्पादन लाइन (3)

प्रशोधन लाइनहरू

मेसिन (6)
ssa
मेसिन (९)
faa
मेसिन (१)
r
मेसिन (१०)
qw
wq

भण्डारण र लोड गर्दै

cc (6)
ब
w
cc (3)
bba
ssaw
w
cc (1)
bbbv